Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałbrzychu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Wałbrzych
Ogłoszenie o naborze Nr 98074

Warunki pracy


 • Inspektorat pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00,

 • Praca częściowo w biurze, częściowo poza siedzibą Inspektoratu (w terenie),

 • Prowadzenie samochodu służbowego do 3,5 tony w celu dojazdu do i z kontroli, dowozu próbek do laboratorium, dojazdu na szkolenia lub inne wyjazdy służbowe,

 • Narzędzia pracy: komputer,kserokopiarka,niszczarka, skaner,fax,

 • Budynek parterowy,

 • Brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiwających pracę osobom niewidomym,niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z nadzorem weterynaryjnym nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzecego,
 • Prowadzenie dokumentacji zwiazanej z w/w nadzorem,
 • Obsługa systemów informatycznych z zakresu nadzoru,
 • Prowadzenie sprawozdawczości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Czynne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (udokumentowane zaświadczeniem wystawionym przez Izbę Lekarsko- Weterynaryjną),
 • prawo jazdy kat.B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP