Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy z/s w Ziemnicach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Ziemnice
Ogłoszenie o naborze Nr 109875

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 15:15 w siedzibie Inspektoratu oraz w obrębie powiatu legnickiego (częste wyjazdy samochodem służbowym);


praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;


wyjazdy służbowe (kontrole, narady, szkolenia);


kontakt ze zwierzętami oraz materiałem zakaźnym;


praca w budynku 1-piętrowym bez windy (konieczność poruszania się między piętrami).

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad zbieraniem, transportowaniem, przechowywaniem, operowaniem, przetwarzaniem oraz wykorzystywaniem lub usuwaniem ubocznych produktów zwierzęcych, z uwzględnieniem weryfikacji, wdrożenia i realizacji systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli w nadzorowanych podmiotach (system HACCP)
 • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli w handlu i wywozie pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych i produktów pochodnych
 • dokonywanie analizy ryzyka i oceny bezpieczeństwa produkcji i obrotu pasz (pochodzenia zwierzęcego)
 • aktualizacja rejestru podmiotów zajmujących się prowadzeniem działalności nadzorowanej w zakresie zadań zespołu
 • opracowywanie i realizacja rocznego planu kontroli w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem pasz (w zakresie wytwórni pasz pochodzenia zwierzęcego) oraz ubocznych produktów zwierzęcych i produktów pochodnych
 • realizacja postanowień wynikających z instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii, dotyczących prac zespołu
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, tworzenie planów, sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych I instancji dotyczących zadań zespołu
 • prowadzenie spraw związanych z działaniami w przypadku stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa oraz postępowaniami związanymi z nałożeniem kar pieniężnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B, praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego
 • umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność, komunikatywność
 • znajomość aktów prawnych krajowych i UE z zakresu pasz i utylizacji.
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
 • analityczne myślenie
 • umiejętność rozwiązywania problemów
APLIKUJ TERAZ

TOP