Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaniu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Lubań
Ogłoszenie o naborze Nr 113244

Warunki pracy

Praca w terenie, praca ze zwierzętami często agresywnymi,kontakt z materiałem zakaźnym.

Zakres zadań

 • 1.Realizuje zwalczanie chorób zakaźnych i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania oraz zadania wynikające z planów gotowości zwalczania zwalcznia poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt w celu ochrony zwierząt.
 • 2.Prowadzi badania kontrolne zakażeń zwierząt, monitoruje choroby podlegajace zwalczniu, odzwierzęce czynniki chorobotwórcze podlegające obowiązkowi monitorowania oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt w celu realizacji krajowego programu monitoringu.
 • 3.Kontroluje obrót zwierzętami w handlu i wywozie w celu potwierdzenia spełnienia wymagań weterynaryjnych.
 • 4.Kontroluje przestrzeganie wymagań wetertynaryjnych przy produkcji , pozyskiwaniu, wprowadzaniu do obrotu materiału biologicznego w celu spełnienia wymagań weterynaryjnych.
 • 5.Kontroluje pracę wyznaczonych lekarzy weterynarii w zakresie zleconych czynności urzędowych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych i ich monitoringiem w celu zapewnienia prawidłowości wykonania zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy ,obsługa komputera , umiejętność negocjacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP