Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubinie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Lubin
Ogłoszenie o naborze Nr 113486

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie powiatu


Wyjazdy służbowe


Praca przy komputerze


Praca w terenie-prowadzenie samochodu służbowego


Kontakt ze zwierzętami i materiałem zakaźnym


Miejsce pracy na parterze budynku( brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych)

Zakres zadań

 • Realizuje zadania z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania, w tym odszkodowania oraz zadania wynikające z planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt w celu ochrony zdrowia zwierząt.
 • Kontroluje przestrzeganie wymagań weterynaryjnych przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich , dzikich utrzymywanych jak zwierzęta gospodarskie, utrzymywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych hodowli i utrzymywania zwierząt w ogrodach zoologicznych oraz na wystawach i pokazach zwierząt egzotycznych w celu potwierdzenia spełnienia wymagań weterynaryjnych
 • Prowadzi sprawy związane z nadzorem nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczanie oraz kontroluje gospodarstwa utrzymujące zwierzęta gospodarskie pod względem wymagań wzajemnej zgodności w celu potwierdzenia spełnienia wymagań
 • Kontroluje obrót zwierzętami w handlu i wywozie w celu potwierdzenia spełnienia wymagań weterynaryjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości IW
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu
 • Znajomość obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP