Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Zgorzelec
Ogłoszenie o naborze Nr 113927

Warunki pracy

- Inspektorat pracuje od poniedziałku do piątku od 7:30-15:30;


- praca częściowo w biurze, częściowo poza siedzibą Inspektoratu ( w terenie )


- wyjazdy służbowe (kontrole, szkolenia);


- prowadzenie samochodu służbowego;


- kontakt ze zwierzętami, materiałem zakaźnym i produktami pochodzenia zwierzęcego;


- praca przy komputerze;


- pobieranie prób do badań laboratoryjnych;


- brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych;


- obciążenie psychiczne- stres związany z pracą pod presją czasu.


 

Zakres zadań

 • przygotowywanie dokumentacji zwiazanej z monitorowaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej zwierząt, wykonywanie czynnośći związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt, przygotowywanie spraw z zakresu ochrony zwiarząt, kontrolowanie nadzorowanych podmiotów
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, przygotowywanie decyzji administracyjnych
 • obsługa systemów informatycznych (Vetlink, ZIPOD i inne.)
 • współpraca z zespołem w zakresie przyjmowania, pakowania oraz przygotowania prób do wysyłki do laboratorium oraz ich transport do laboratorium, pobieranie prób do badań
 • prowadzenie spraw związanych z kontrolą pracy wyznaczonych lekarzy weterynarii w zakresie działania zespołu
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad transportem zwierząt i ich skupem, obrotem zwierzętami w kraju i z zagranicą
 • realizuje zadania z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania, w tym odszkodowania oraz zadania wynikające z planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt w celu ochrony zdrowia zwierząt.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomośc przepisów z zakresu Inspekcji Weterynaryjneju i Słuzby Cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność, komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
APLIKUJ TERAZ

TOP