Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miliczu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Milicz
Ogłoszenie o naborze Nr 114075

Warunki pracy

• Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30. • Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie (obszar powiatu milickiego). • Praca w zespole. • Krajowe wyjazdy. • Dyspozycyjność. • Zagrożenie korupcją. • Stres związany z bezpośrednią i telefoniczną obsługą klienta. • Urząd zlokalizowany jest w dwupiętrowym budynku, budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością ruchową (brak dostępu do pomieszczeń usytuowanych na I i II piętrze dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach - brak windy). Brak toalet przystosowanych dla niepełnosprawnych. Stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym (II piętro), oświetlone światłem słonecznym i sztucznym, wyposażone w zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe – praca w terenie i przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Nadzór higieny w ubojni zwierząt, przetwórniach mięsa i punktach skupu dziczyzny oraz prowadzenie rejestru podmiotów i przeprowadzanych kontroli.
 • Pobieranie prób środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w ramach monitoringu w zakresie wykrywania niedozwolonych substancji chemicznych, biologicznych, pozostałości leków i skażeń promieniotwórczych.
 • Prowadzenie kontroli nad postępowaniem z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego, kontrola środków transportu produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Nadzór nad badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa w obwodach badania.
 • Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem identyfikacji i rejestracji zwierząt, i ich przemieszczania w zakładzie uboju zwierząt rzeźnych.
 • Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt w obrębie zakładu ubojowego.
 • Przyjmowanie i wysyłanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych w ramach systemu RASFF.
 • Prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości i niezbędnej ewidencji spraw oraz wykonywanie innych poleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe Wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku posiadania wyższego wykształcenia weterynaryjnego.
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Znajomość KPA.
 • Obsługa komputera.
 • Czynne prawo jazdy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP