Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Górze
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 117300

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu, praca w terenie - obszar powiatu górowskiego, kontakt ze zwierzętami, wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach, jazda samochodem do celów służbowych, praca przy komputerze i innych urządzeniach biurowych

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji w zakładach zatwierdzonych, rejestrowanych w ramach sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego
 • Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad zbieraniem, transportowaniem, przechowywaniem, operowaniem, przetwarzaniem oraz wykorzystywaniem lub usuwaniem ubocznych produktów zwierzęcych i produktów pochodnych
 • Prowadznie spraw związanych z ochroną zwierząt rzeźnych podczas transportu i uboju oraz badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa
 • Pobieranie próbek oraz nadzór nad pobieraniem próbek do badań urzędowych, w tym do badań monitoringowych
 • Prowadzenie kontroli weryfikujących spełnienie wymagań obowiązujących przy wytwarzaniu przechowywaniu i transporcie produktów pochodzenia zwierzecego przeznaczonych do wprowadzania na rynek
 • Prowadzenie kontroli weryfikujących spełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i stosowaniu pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Wystawianie, wydawanie, odbiór , ewidencjonowanie, przechowywanie eksportowych i przedeksportowych świadectw zdrowia
 • Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych podczas uboju i produkcji mięsa na użytek własny , w tym badanie na obecnosć włośni
 • Przekazywanie i przesyłanie informacji w systemach informatycznych oraz obsługa programów Vetlink, SIRZ, PA ARMiR, TRACES NT, e-klient
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestru podmiotów nadzorowanych w zakresie bezpieczeństwa żywności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej, prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii- w przypadku lekarza weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat.B- praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu
 • obsługa komputera i programów komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania prawa w tym administracyjnego i weterynaryjnego
 • umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ

TOP