Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Górze
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 117293

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu, praca w terenie - obszar powiatu górowskiego, kontakt ze zwierzętami, wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach, jazda samochodem do celów służbowych, praca przy komputerze i innych urządzeniach biurowych

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem i prewencją chorób zakaźnych i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania
 • Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich, dzikich utrzymywanych jak zwierzęta gospodarskie, utrzymywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych
 • Prowadzenie spraw związanych z rejestracją i identyfikacją zwierząt oraz wymogami wzajemnej zgodności
 • Prowadzenie spraw związanych z działaniem punktów kopulacyjnych, inseminacyjnych i zakładów zajmujących się materiałem biologicznym
 • Opracowywanie planów kontroli problemowych oraz ich realizacja i prowadzenie kontroli doraźnych w zakresie właściwości zespołu
 • Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad prawidłowością przekazywania i przesyłania informacji w systemach teleinformatycznych oraz nad zgodnością danych zamieszczanych w programach ze sprawozdawczością merytoryczną i finansową
 • Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem lub urządzaniem targów, spędów, wystaw zwierząt i innych miejsc gromadzenia zwierząt
 • Prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organami innych Inspekcji, służb, organizacji i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań zespołu
 • Prowadzenie spraw związanych z działalnością zakładów drobiu
 • Obsługa programów informatycznych- tj. Vetlink, Celab, SIRZ, ZIPOD, ZIDAI, TRACES NT, PA ARIMR

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat.B- praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu
 • obsługa komputera i programów komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania prawa w tym administracyjnego i weterynaryjnego
 • umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ

TOP