Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bolesławcu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Bolesławiec
Ogłoszenie o naborze Nr 120902

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie inspektoratu oraz na obszarze powiatu bolesławieckiego- wyjazdy służbowe.

 • Praca w terenie - dojazdy samochodem służbowym .

 • Praca ze zwierzętami, czesto agresywnymi.

 • Kontakt z materiałem zakaźnym.

 • Koniecznośc pracy również poza godzinami urzędowania i w dni wolne od pracy.

 • Stres związany z podejmowaniem decyzji skutkujących utratą dużych wartości przez posiadaczy zwierząt.

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Budynek I piętrowy, praca wymaga przemieszczania się między piętrami, brak windy.


 

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w celu zapewnienia im właściwych warunków dobrostanu.
 • Prowadzi sprawy związane z transportem zwierząt, ich skupem i obrotem w kraju i zagranicą.
 • Prowadzi sprawy związane z nadzorem nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczaniem.
 • Kontroluje gospodarstwa utrzymujące zwierzęta gospodarskie pod względem wymagań wzajemnej zgodności.
 • Aktualizuje i przygotowuje projekty planów gotowości zwalczania na poziomie Inspektoratu, na wypadek wystąpienia epizoocji.
 • Stosownie do okoliczności i upoważnień, podejmuje czynności urzędowe w całym zakresie zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w celu przeciwdziałania lub zapobiegania naruszeniom obowiązującego prawodawstwa weterynaryjnego
 • Prowadzi sprawy związane ze współpracą z organami innych inspekcji, służb, organizacji , a także z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań zespołu, z inspekcją ochrony środowiska, zarządcami lub dzierżawcami obwodów łowieckich, starostwem powiatowym, urzędami gmin, policją ze szczególnym uwzględnieniem działań w ramach zespołu zarządzania kryzysowego.
 • Opracowuje informacje, analizy oraz sporządza obowiązującą sprawozdawczość z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt celem ich przekazania do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe Weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji
Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu (dla lekarza weterynarii)
 • Prawo jazdy kat .B
 • Praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego
 • Obsługa komputera i programów komputerowych, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Umiejętność logicznego myślenia, działanie w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość aktów prawnych krajowych i UE z zakresu zwalczania chorób zakaźnych i administracji
APLIKUJ TERAZ

TOP