Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Trzebnicy
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Trzebnica
Ogłoszenie o naborze Nr 121221

Warunki pracy

Praca w biurze i w terenie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Możliwe nietypowe godziny pracy, również poza godzinami urzędowania i w dni wolne od pracy. Praca przy użyciu komputera i urządzeń biurowych. Wyjazdy w teren - kontakt ze zwierzętami. Stanowisko pracy usytuowanie na I pietrze budynku - brak windy. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Koordynacja i bezpośrednia weryfikacja czynności wykonywanych przez urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do nadzoru nad rozbiorem i przetwórstwem w zakładzie
 • Kontrola spełniania wymagań weterynaryjnych w całym zakładzie, w tym wynikających z wymagań Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, w zakresie: warunków sanitarnych, technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zakładowych procedur dotyczących systemów bezpieczeństwa żywności (np. programy wstępne, SPS, SSOP, system HACCP), postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego
 • Prowadzenie spraw związanych z certyfikacją eksportową partii wysyłkowych, w tym na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
 • Pobieranie próbek urzędowych mikrobiologicznych
 • Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Obsługa systemów i programów informatycznych związanych z wykonywanymi czynnościami (np. RASFF, ADNS)
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w przypadku stwierdzenia niezgodności oraz opracowanie decyzji i postanowień

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kategorii B - praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu
 • obsługa komputera oraz programów komputerowych
 • znajomośc przepisów weteryanryjnych - polskich i unijnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP