Inspektor wojewódzki


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 126114

Warunki pracy

· praca w siedzibie Urzędu,


· stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego,


· narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


· występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin,


· budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • nadzoruje realizację zadań przez jednostki samorządu terytorialnego z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska oraz udostępnia dane osobowe
 • prowadzi postępowania administracyjne w II instancji z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska oraz udostępnia dane osobowe
 • prowadzi postępowania administracyjne w I instancji z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska
 • prowadzi sprawy dotyczące skarg na decyzje wydane w II instancji dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska oraz udostępnia dane osobowe
 • współpracuje z właściwymi organami administracji publicznej przy weryfikacji danych z list wyborców

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ewidencji ludności,
 • znajomość ustawy o dowodach osobistych,
 • znajomość ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • znajomość ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność komunikacji pisemnej,
 • umiejętność organizacji pracy
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

TOP