Inspektor wojewódzki


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 72906

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin; - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie potwierdzenia lub odmowy potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego, potwierdzenia lub odmowy potwierdzenia utraty obywatelstwa polskiego, uznania lub odmowy uznania za obywatela polskiego,
 • prowadzenie spraw dotyczących wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego lub wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
 • przyjmowanie wniosków, wydawanie dokumentów oraz udzielanie pełnej informacji w zakresie spraw dotyczących obywatelstwa i repatriacji,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie uznania za repatrianta lub odmowy uznania za repatrianta,
 • sporządzanie zaświadczeń lub udzielanie pisemnej informacji w sprawach dotyczących udostępnienia danych osobowych w zakresie obywatelstwa polskiego uprawnionym organom,
 • sporządzanie projektów opinii dotyczących możliwości uzyskania wizy repatriacyjnej,
 • prowadzenie w systemie teleinformatycznym centralnego rejestru danych w sprawach: nadania obywatelstwa polskiego, uznania za obywatela polskiego, wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz wyboru dla małoletniego obywatelstwa innego państwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o obywatelstwie polskim
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach
 • znajomość ustawy o repatriacji
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość rozporządzenia w sprawie postępowania w sprawach o uznanie za repatrianta
 • znajomość KPA
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • umiejętność profesjonalnej obsługi klienta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP