Inspektor wojewódzki


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 85616

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na drugim piętrze z dostępem do światła dziennego, - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, - występowanie uciążliwych warunków pracy: pomieszczenie pracy z dostępem do światła dziennego, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych objętych wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę, dokonywanie analizy przedłożonego projektu budowlanego i całości dokumentacji, nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości we wniosku oraz w projekcie budowlanym,
 • analizowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do budowy lub rozbiórki oraz wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych objętych wnioskiem o zmianę decyzji oraz zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego, analizowanie złożonego zamiennego projektu, nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości we wniosku oraz w projekcie budowlanym zamiennym,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych objętych wnioskiem o przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu, analizowanie złożonej dokumentacji,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych objętych wnioskiem o udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, analizowanie złożonej dokumentacji,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych objętych wnioskiem o wygaśnięcie lub uchylenie decyzji, analizowanie złożonej dokumentacji,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych objętych wnioskiem o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, analizowanie złożonej dokumentacji,
 • rejestrowanie wpływających wniosków i zgłoszeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej
 • znajomość ustawy Prawo budowlane,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych,
 • znajomość ustawy o transporcie kolejowym oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność komunikacji pisemnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP