Inspektor wojewódzki


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 115102

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu;


- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego;


- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;


- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin;


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w sprawach zarejestrowania lub odmowy zarejestrowania pobytu obywateli UE i członków ich rodzin oraz potwierdzenia lub odmowy przyznania prawa pobytu stałego obywateli UE i członków ich rodzin
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w sprawie dokonania wpisu zaproszeń do ewidencji zaproszeń, odmowy wpisu lub unieważnienia wpisu
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w sprawie wydalenia z terytorium RP obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub członka jego rodziny
 • obsługa Systemu Informatycznego POBYT, SIS i VIS w sprawach z zakresu pobytu obywateli UE i członków ich rodzin oraz cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawo, administracja, stosunki międzynarodowe lub politologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość na poziomie komunikatywnym języka angielskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub ukraińskiego lub francuskiego
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach
 • znajomość ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie i wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz aktów wykonawczych
 • znajomość KPA
 • umiejętność profesjonalnej obsługi klienta
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP