Inspektor wojewódzki


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 117095

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na trzecim piętrze z dostępem do światła dziennego, - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, - występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • wprowadzanie do systemu finansowo - księgowego planu wydatków budżetu Wojewody, zmian w planie wydatków wynikających z decyzji Ministra Finansów, decyzji Wojewody oraz decyzji kierowników jednostek podległych Wojewodzie,
 • prowadzenie w pełnej klasyfikacji budżetowej ewidencji zmian w zakresie planu i wykonania w podziale na jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe,
 • opracowywanie i zatwierdzanie dziennego rozdysponowania środków budżetu państwa otrzymanych z Ministerstwa Finansów,
 • opracowywanie i aktualizowanie miesięcznego zapotrzebowania na środki budżetowe składane do Ministerstwa Finansów oraz opracowywanie dodatkowego zapotrzebowania na środki budżetu państwa,
 • opracowywanie propozycji harmonogramu realizacji wydatków składanej Ministrowi Finansów,
 • opracowywanie i aktualizowanie szczegółowego harmonogramu przekazywania środków budżetu państwa jednostkom podległym Wojewodzie oraz dotacji jednostkom samorządu terytorialnego w oparciu o przekazany przez Ministra Finansów harmonogram,
 • opracowywanie i zatwierdzanie oraz aktualizowanie miesięcznego rozdysponowania środków budżetu państwa otrzymanych z Ministerstwa Finansów,
 • administrowanie Informatycznym Systemem Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w części budżetowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • znajomość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP