Inspektor


Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Świdnica
Ogłoszenie o naborze Nr 125373

Warunki pracy


 • praca biurowa przy wykorzystaniu komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • praca częściowo przy sztucznum oświetleniu
 • obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki, faksu)
 • brak windy, brak podjazdów oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych
 • praca siędząca

Zakres zadań

 • przyjmowanie meldunków dotyczących wydarzeń z terenu Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy i ich analiza
 • rejestracja przestępstw popełnionych na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, rejestracja sprawców przestępstw, osób poszukiwanych, rysopisów osób, rejestracja rzeczy, dokumentów, falsyfikatów, środków zapobiegawczych
 • przejmowanie spraw przekazanych z innych jednostek Policji, przekazywanie spraw do innych jednostek
 • obsługa systemu analitycznego, analizowanie danych niezbędnych w pracy pionów wchodzących w struktury Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy
 • naliczanie i drukowanie Biuletynu Statystycznego, przygotowanie bieżącej statystyki na potrzeby kadry kierowniczej, przygotowanie prezentacji na służbowe odprawy miesięczne pionu kryminalnego kadry kierowniczej
 • rejestrowanie GENOM, skanowanie zdjęć, które są niezbędne w pracy wykrywczej Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy i jednostek podległych
 • uzupełnianie danych w KSIP, korekta rozbieżności między danymi w KSIP a pozostałymi systemami Policji, dokonywanie weryfikacji spraw zleconych przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu
 • administracja systemu ERCDŚ

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność, analityczne myślenie, rzetelność, terminowość
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie pracy w Policji
APLIKUJ TERAZ

TOP