Inspektor


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Trzebnicy
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Trzebnica
Ogłoszenie o naborze Nr 125980

Warunki pracy

Praca w biurze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Praca przy użyciu komputera i urządzeń biurowych. Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku - brak windy. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

  • Przyjmowanie oraz wysyłanie korespondencji oraz przesyłek za pomocą poczty tradycyjnej oraz elektronicznej
  • Prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z zaopatrzeniem i wyposażeniem Inspektoratu
  • Prowadzenie spraw związanych z obsługą samochodów służbowych inspektoratu, w tym prowadzenie kart drogowych, ubezpieczeń komunikacyjnych, okresowych przeglądów technicznych, napraw i remontów samochodów
  • Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych
  • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, akt osobowych pracowników i innych spraw związanych z zatrudnieniem, BHP i badaniami okresowymi pracowników
  • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, kasy, strony internetowej Inspektoratu itp.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie preferowane ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

TOP