Inspektor


Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 136621

Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie i poza siedzibą Urzędu. Praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych. Współpraca z klientem zewnętrznym. Prowadzenie samochodu służbowego. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon. W budynku jest winda, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole określonych podmiotów poddanych nadzorowi administracji miar oraz przyrządów pomiarowych podlegających obowiązkowi prawnej kontroli metrologicznej,
 • Bierze udział w czynnościach nadzorczych związanych z prawną kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych lub oceną zgodności oraz z działalnością komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu,
 • Przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych działających lub wykonujących czynności stosownie z przepisami nadzorowanymi przez administrację miar,
 • Opracowuje pisma, zalecenia pokontrolne, sprawozdania oraz inne dokumenty,
 • Prowadzi samochód służbowy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy-Prawo o miarach,
 • Biegła znajomość pakietu MS Office,
 • Prawo jazdy kat.B,
 • Odporność na stres,
 • Dyspozycyjność wynikająca z potrzeby wyjazdów służbowych,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy o towarach paczkowanych, ustawy o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku, ustawy o tachografach, KPA, ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość systemów zarządzania wg norm ISO 9001 i ISO/IEC 17025.
APLIKUJ TERAZ

TOP