Inspektor


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Legnica
Ogłoszenie o naborze Nr 136978

Warunki pracy

praca w urzędzie przy komputerze, praca w terenie. Delegatura mieści się na II piętrze bez windy. Obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • prowadzenie poradnictwa dla przedsiębiorców i konsumentów w celu ochrony interesów i praw konsumentów
 • przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług oraz produktów wprowadzonych do obrotu w celu sprawdzenia przestrzegania obowiązujących przepisów
 • przyjmowanie interesantów w sprawach dotyczących ochrony konsumentów
 • sporządzanie sprawozdań i informacji w celu przekazania do jednostek nadrzędnych i innych organów
 • obsługa systemu informatycznego EZD RP do elektronicznego zarządzania dokumentami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Średnie/Średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów Ustawy o Inspekcji Handlowej;
 • znajomość przepisów prawa konsumenckiego;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, empatia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znjomosc języka obcego (angielskiego, niemieckiego)
 • Prawo Jazdy Kat. B


TOP