Inspektor


Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 69410

Warunki pracy

- stanowisko znajduje się na II kondygnacji budynku
- praca wykonywana w pozycji siedzącej przy oświetleniu sztucznym
- praca przy komputerze
- obsługa urządzeń biurowych: drukarka, kserokopiarka, faks
- w budynku brak windy oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych natomiast znajduje się
jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzenie sekretariatu Referatu II celem zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania,
 • rejestracja i archiwizacja dokumentacji służbowej celem zachowania procedur kancelaryjnych,
 • dostarczanie i odbieranie poczty w Komendzie Miejskiej we Wrocławiu celem zachowania łączności pocztowej,
 • realizacja obiegu poczty Referatu II celem prawidłowego funkcjonowania Referatu II
 • wprowadzanie danych do Systemu Wspomagania Obsługi policji celem aktualizacji spraw kadrowych funkcjonariuszy,
 • wprowadzanie danych do internetowego Systemu Ewidencji Mandatów celem rejestracji mandatów karnych w systemie,
 • sporządzanie zbiorczych zestawień druków L4 funkcjonariuszy w celach sprawozdawczych,
 • zastępowanie sekretarki Naczelnika Wydziału w trakcie jej nieobecności celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku administracyjnym
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP