Inspektor


Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 70896

Warunki pracy


 • Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym i sztucznym w wymuszonej pozycji ciała. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymagająca dokładności i staranności. 

 • Praca w budynku urzędu. Budynek jest dostosowany do rodzaju wykonywanych prac, lecz nie jest przystosowany do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, brak drzwi odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

Zakres zadań

 • bada wyroby lub stopy metodą przybliżoną na kamieniu probierczym w celu określenia zawartości metalu szlachetnego
 • bada wyroby lub stopy metodą fluorescencji rentgenowskiej (spektrometryczną) w celu określenia składu badanego stopu
 • typuje wyroby lub ich części wyselekcjonowane do przeprowadzenia analizy
 • oznacza wyroby z metali szlachetnych metodą tradycyjną i laserową

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 Prawo Probiercze (tekst jednolity Dz.U.z 2019 poz. 129)
 • Znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych (Dz.U. z 2012 poz 681)
 • znajomość obsługi komputera
 • perfekcyjna rozróżnialność barw
 • predyspozycje manualne
 • uczciwość, dokładność, staranność
 • umiejętność komunikowania się i współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka obcego
 • Mile widziane doświadczenie w administracji publicznej
APLIKUJ TERAZ

TOP