Inspektor


Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 74069

Warunki pracy

- praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku


- praca wymaga szczególnej koncentracji i umiejętności komunikacji


- praca pod presją czasu


- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk 


- praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy


- praca przy sztucznym i naturalnym oświetleniu


- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, drukarka, fax, telefon)


- budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych z narządem ruchu, posiada podjazd oraz windę


- praca na poziomie III piętra

Zakres zadań

 • prowadzenie komputerowej ewidencji kart indywidualnego wyposażenia w odzież ochronną i roboczą, środki ochrony indywidualnej oraz obuwia pracowników Policji województwa dolnośląskiego, bieżąca analiza kart w celu ustalenia należności i potrzeb materiałowych w zakresie wyposażenia indywidualnego pracowników Policji
 • sporządzanie dokumentów obrotu materiałowego dla pracowników Policji województwa dolnośląskiego w zakresie indywidualnego wyposażenia w odzież ochronną i roboczą, środki ochrony indywidualnej oraz obuwia w celu realizacji zaopatrzenia lub rozliczenia z wyposażenia oraz wprowadzenia aktualizacji w ewidencji – kartotece
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym rachunków/faktur wystawianych przez podmioty zewnętrzne za zrealizowanie usługi i dostawy towarów na rzecz jednostek Policji województwa dolnośląskiego oraz listy dodatkowych należności pieniężnych dla uprawnionych policjantów województwa dolnośląskiego w zakresie działania Zespołu Kwatermistrzowskiego w celu kontroli właściwego wydatkowania środków budżetowych
 • prowadzenie ewidencji komputerowej wydatkowanych środków budżetowych w zakresie działania Zespołu Kwatermistrzowskiego Wydziału Zaopatrzenia w celu bieżącej analizy stopnia zaangażowania środków budżetowych oraz planowanie środków budżetowych w zakresie działania Zespołu Kwatermistrzowskiego
 • przygotowywanie i naliczanie ryczałtu za używanie odzieży własnej w zamian odzieży roboczej, pranie odzieży roboczej dla pracowników Policji województwa dolnośląskiego w celu realizacji należności w tym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • komunikatywność
 • biegła obsługa komputera, w szczególności pakietu MS Office
 • znajomość przepisów z zakresu zadań realizowanych na stanowisku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP