Inspektor


Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kłodzko
Ogłoszenie o naborze Nr 75836

Warunki pracy


 • stanowisko pracy zlokalizowane jest  na I piętrze budynku -  brak windy, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

 • praca administracyjno - biurowa w sytemie pracy dziennej wynoszącej osiem godzin,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

Zakres zadań

 • ewidencjonuje korespondencję w elektronicznym dzienniku,
 • prowadzi kancelarię niejawną,
 • przyjmuje, rozdziela, wysyła korespondencję oraz sporządza wykazy przesyłek,
 • ewidencjonuje i zapoznaje z przepisami służbowymi policjantów i pracowników cywilnych komisariatu,
 • archiwizuje i przekazuje do Składnicy Akt sprawy ostatecznie zakończone,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów Ustawy o Policji, KPA
APLIKUJ TERAZ

TOP