Inspektor


Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Trzebnica
Ogłoszenie o naborze Nr 82970

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,  stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur i przekazywanie ich do KWP we Wrocławiu
 • Sporządzanie list należności dla biegłych sądowych oraz prowadzenie rejestrów wypłat i podatków z tego tytułu
 • Rozliczanie delegacji i telefonów służbowych
 • Przyjmowanie gotówki za mandaty karne gotówkowe i odprowadzanie ich na konto Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
 • Przyjmowanie od policjantów i sporządzanie wykazów odcinków mandatów karnych kredytowanych i przesyłanie do DUW we Wrocławiu
 • Sporządzanie list za wyżywienie psów służbowych
 • Rozliczanie umów w zakresie usuwania pojazdów i części pojazdów na wskazanych parking oraz przechowywania pojazdów zabezpieczonych do dalszego postępowania procesowego
 • Kompletowanie dokumentacji oraz sporządzanie wykazów osób doprowadzonych do wytrzeźwienia
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu łączności i teleinformatyki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość Ustawy Prawo Finansów Publicznych
 • Znajomość Ustawy o Policji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli "Poufne"
APLIKUJ TERAZ

TOP