Inspektor


Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bolesławiec
Ogłoszenie o naborze Nr 83865

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • praca głównie w pozycji siedzacej,

 • obsługa urzadzeń biurowych,

 • stanowisko zlokalizowane na I piętrze,

 • urzad nie posiada infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (brak windy, podjazdów, odpowiednio dostosowanej toalety)

Zakres zadań

 • przyjmuje i rejestruje pocztę przychodząca i wychodząca, segreguje i wydaje pocztę. Nadzoruje obieg dokumentacji wpływającej do KPP w Bolesławcu oraz pocztę e-PUAP,
 • prowadzi i aktualizuje rejestr aktów prawnych, zapoznaje z nimi oraz udostępnia pracownikom i policjantom KPP Bolesławiec,
 • odbiera i wykonuje telefony, udziela informacji klientom, kieruje ich do właściwych komórek organizacyjnych KPP w Bolesławcu lub stanowisk pracy,
 • prowadzi terminarz spotkań i odpraw służbowych Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu,
 • prowadzi ewidencję przyjęć interesantów przez przez kierownictwo KPP w Bolesławcu
 • współorganizuje święta i inne uroczystości, organizuje wizyty gości
 • przygotowuje sale i pomieszczenia do odpraw i szkoleń, również od strony socjalnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno-biurowej lub administracji,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, zdolności organizacyjne,
 • znajomość oprogramowania MS Office (Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP