Inspektor


Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 113928

Warunki pracy

- praca biurowa, przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu


- praca odbywa się w pozycji siedzącej i ma charakter pracy umysłowej


- praca w systemie jednozmianowym


- obsługa urządzeń biurowych


- stanowisko wyposażone w monitor ekranowy


- w pomieszczeniu zapewnione jest oświetlenie naturalne i sztuczne

Zakres zadań

 • organizuje prace sekretariatu w celu zapewnienia sprawnej i profesjonalnej obsługi pod względem administracyjno-biurowym i reprezentacyjnym
 • prowadzi ewidencję pism wpływających i wychodzących z wydziału oraz dystrybucję korespondencji do innych komórek organizacyjnych w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • kompletuje oraz przedkłada do podpisu dokumenty i korespondencję do dekretacji lub podpisu naczelnikowi wydziału w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji. Koordynuje obsługę kancelaryjno-biurową korespondencji niejawnej w celu właściwego jej obiegu w wydziale
 • prowadzi terminarz spotkań, narad i odpraw oraz dopilnowuje terminów realizacji zadań przez pracowników wydziału w celu wsparcia bieżącej pracy naczelnika wydziału w jego codziennej działalności
 • zapewnia sprawne działanie i funkcjonowanie urządzeń biurowych oraz właściwe wyposażenie sekretariatu w celu utrzymania należytego poziomu komunikacji wewnętrznej
 • przygotowuje, organizuje i obsługuje spotkania naczelnika wydziału z interesantami i gośćmi w celu utrzymania na wysokim poziomie wizerunku organizacji
 • redaguje i opracowuje pisma na plecenie naczelnika wydziału w celu zapewnienia właściwego poziomu komunikacji zewnętrznej
 • przekazuje polecenia, informacje i ustalenia organizacyjne pracownikom wydziału w celu wsparcia bieżącej pracy naczelnika wydziału i zapewnienia właściwej komunikacji wewnętrznej. Przygotowuje i prowadzi ewidencję czasu pracy funkcjonariuszy i pracowników wydziału kadr

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy na stanowisku asystentki/sekretarki
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończenie kursów lub szkoleń z zakresu obsługi sekretariatu albo komunikacji wewnętrznej
APLIKUJ TERAZ

TOP