Inspektor


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 116452

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,

 • oświetlenie naturalne i sztuczne,

 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • wyjazdy służbowe krajowe,

 • obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).


 

Zakres zadań

 • monitoruje wydajność i efektywność sieci drogowej przy użyciu wielu źródeł informacji dostępnych za pośrednictwem Systemów Zarządzania Ruchem i innych źródeł zewnętrznych
 • zarządza obsługą zdarzeń na sieci dróg, które zmniejszają jej wydajność, przy użyciu całej dostępnej infrastruktury, w tym Systemów Zarządzania Ruchem
 • koordynuje skuteczne, bezpieczne i terminowe działania z pracownikami na stanowiskach ds. utrzymania dróg oraz przedstawicielami firm utrzymaniowych i odpowiedzialnych za pobór opłat za przejazd
 • prowadzi dziennik operatora Systemu Zarządzania Ruchem
 • monitoruje pracę urządzeń przydrożnych i systemów zarządzających, reaguje, rozwiązuje problemy lub zgłasza konieczność interwencji związanych z technologią ITS
 • komunikuje się z użytkownikami dróg, interesariuszami, partnerami i współpracownikami przy użyciu szerokiej gamy rozwiązań technologicznych, w tym komunikacji radiowej, telefonicznej i pisemnej
 • obsługuje krajową infolinię drogową 19 111

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wiedza z zakresu inżynierii ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym
 • znajomość sieci dróg na terenie województwa dolnośląskiego
 • rejestrowanie, zapisywanie i przekazywanie informacji przy użyciu odpowiedniej technologii
 • uprawnienia dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenia o zgodzie na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kursy z zakresu inżynierii ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu
 • prawo jazdy kategorii B
 • język obcy: angielski lub rosyjski na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność obsługi lub zarządzania systemami teleinformatycznymi, a w szczególności obsługi operatorskiej systemów zarządzania ruchem lub zarządzania tunelem
APLIKUJ TERAZ

TOP