Inspektor


Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 117311

Warunki pracy

Praca w systemie jednozmianowym,ośmiogodzinnym w oświetleniu natrulanym i sztucznym. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Kontakt z odczynnikami chemicznymi.


Praca w budynku urzedu. Budynek dostosowany do rodzaju wykonywanych prac lecz nie jest przystosowany do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, brak drzwi odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

Zakres zadań

 • wykonuje analizy chemiczne stopów złota
 • wykonuje analizy chemiczne stopów srebra
 • oznacza zawartości próbek na spektrometrze fluorescencji rentgenowskiej
 • prowadzi dokumentację laboratoryjną

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie chemiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1800, 2185)
 • Znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 681)
 • Uczciwość, dokładność, staranność
 • Zdolności manualne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP