Inspektor


Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 117599

Warunki pracy

- praca kancelaryjno-biurowa


- okresowo praca poza siedzibą urzędu (wyjazdy) związana kontaktami z instytucjami publicznymi oraz podmiotami gospodarczymi


- realizowanie nadzoru wewnętrznego w siedzibach terenowych urzędu


- praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym


- narzędzia pracy: komputer-praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, telefon, fax


- ograniczona możliwość poruszania się w miejscu realizacji codziennych zadań służbowych – budynek dwukondygnacyjny – brak windy


- brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w miejscu wykonywania codziennych zadań służbowych

Zakres zadań

 • prowadzi główną ewidencję materiałów pędnych i smarów(mpis) komórek i jednostek garnizonu dolnośląskiej Policji, w celu rozliczania i uzyskania bieżącej informacji dotyczącej obrotów i stanów mpis oraz w celach planistyczno-analityczno-sprawozdawczych
 • prowadzi ewidencję magazynową materiałów pędnych i smarów w wymiarze ilościowo-wartościowym magazynu resortowej stacji paliw Policji dolnośląskiej, polegającej na prowadzeniu ewidencji (książki ewidencyjne, rejestry) oraz ewidencji elektronicznej (SWOP)
 • wprowadza i analizuje dane z książek kontroli pracy pojazdów służbowych do systemu komputerowego w celu uzyskania bieżącej informacji w zakresie przebiegów kilometrów i zużycia materiałów pędnych i smarów przez samochody służbowe użytkowane w komórkach organizacyjnych KWP we Wrocławiu
 • prowadzi zaangażowanie umów dotyczących zakupu materiałów pędnych i smarów w celu bieżącej analizy prawidłowości wykorzystania oraz przekazywania informacji do Wydziału Finansów KWP we Wrocławiu
 • rozlicza realizację umowy w części dotyczącej jednostek garnizonu dolnośląskiej Policji na dostawy paliw do pojazdów służbowych w systemie bezgotówkowych kart paliwowych
 • sprawdza i opisuje pod względem merytorycznym faktury dotyczące wydatków wykonanych ze środków finansowych w rozdziałach 75401 CBŚ, 75402 BSW, 75404 KWP, 75405 KMP/KPP dla jednostek garnizonu dolnośląskiej Policji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy administracyjno-biurowej
 • znajomość gospodarki materiałowej
 • obsługa komputera oraz edytorów tekstu i arkusza kalkulacyjnego typu „Word” „Excel”
 • umiejętność pracy w zespole, analitycznego myślenia i wnioskowania
 • komunikatywność
 • samodyscyplina
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze gospodarki magazynowej
 • dostęp do informacji niejawnych
APLIKUJ TERAZ

TOP