Inspektor


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Jeleniej Górze
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Jelenia Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 119928

Warunki pracy

Praca w godz. 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku, administracyjno - biurowa
i w terenie. Miejsce pracy: budynek w centrum miasta, pomieszczenia na II pietrze. Parking ogólnodostępny przed budynkiem. Przejazdy komunikacją miejską w granicach miasta w celu wykonywania zadań służbowych, okresowa dyspozycyjnośc całodobowa ( w przypadku katastrofy budowlanej ), brak możliwości podejmowania czynności mogących kolidować z obowiązkami służbowymi.


Zgodnie z przepisami prawa budowlanego praca w organie nadzoru budowlanego stwarza  możliwość uzyskania praktyki niezbędnej do ubiegania  się o uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. 


 


 

Zakres zadań

 • współuczestniczenie w kontrolach budów i obiektów budowlanych i sporządzanie protokołów z tych kontroli
 • zbieranie i gromadzenie materiału dowodowego, prowadzenie akt administracyjnych sprawy
 • wyszukiwanie i analiza przepisów prawnych w celu ich zastosowania w prowadzonej sprawie.
 • przygotowywanie projektów pism, postanowień i decyzji administracyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne związane z budownictwem
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP