Inspektor


Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Świdnica
Ogłoszenie o naborze Nr 120213

Warunki pracy

-praca przy komputerze,


-obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki, faks),


-praca siedząca, -stanowisko pracy zlokalizowane jest na 1 piętrze,


-brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań

 • przyjmowanie i wydawanie korespondencji dla Naczelnika i Zastępcy oraz funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego zgodnie z obowiązującym obiegiem informacji w KPP w Świdnicy w celu zapewnienia prawidłowego toku pracy wydziału
 • prowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentacji Wydziału Kryminalnego
 • prowadzenie dokumentacji i wykonywanie czynności związanych ze sprawami personalnymi, socjalnymi i organizacyjnymi wydziału
 • zapoznawanie pracowników wydziału z dokumentacją wskazaną przez Naczelnika Wydziału
 • przechowywanie spraw ostatecznie załatwionych w sposób usystematyzowany i zgodny z "Jednolitym Rzeczowym Wykazem Dokumentów" i przekazywanie ich do archiwum KPP w Świdnicy w celu zapewnienia prawidłowej archiwizacji dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w administracji
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • rzetelność
 • terminowość
 • analityczne myślenie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP