Inspektor


Komenda Powiatowa Policji w Oławie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Oława
Ogłoszenie o naborze Nr 121248

Warunki pracy

- praca siedząca, 


- praca wymaga szczególnej koncentracji,


- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk,


- praca przy komputerze,


- obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki, faks).

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencje dokumentów otrzymanych i wysłanych lub wydawanych w celu prawidłowego obiegu dokumentów,
 • przekazuje dokumenty do właściwych komórek organizacyjnych w celu wykonania zleconych w pismach czynności,
 • sporządza wykazy (obciążenia) dokumentami pobranymi z kancelarii w celu prawidłowego ich rozliczenia,
 • przyjmuje, wydaje i rozlicza pocztę z obowiązującymi przepisami w celu zgodności stanu ze stanem Urzędu Pocztowego,
 • obsługuje środki techniczne w pracy biurowej w celu prawidłowej eksploatacji sprzętu,
 • planuje i przygotowuje spotkania służbowe komendanta w celu kreowania wizerunku i reputacji jednostki,
 • powiela dokumenty w celu zapoznania z nimi funkcjonariuszy,
 • przyjmuje, gromadzi i składuje w depozycie materiały dowodowe zabezpieczone w sprawie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność właściwego komunikowania się;
 • Umiejętność współpracy zespołowej;
 • Umiejętność organizacji pracy własnej;
 • Umiejętność interpretacji przepisów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność podejmowania decyzji;
 • Umiejętność obsługi komputera.
APLIKUJ TERAZ

TOP