Inżynier Budowy (Konstrukcyjno-Budowlany)


Inżynier Budowy (Konstrukcyjno-Budowlany)
Miejsce pracy: Wrocław
Obowiązki:
 • bezpośredni nadzór i odpowiedzialność nad prowadzonymi robotami
 • prowadzenie kontroli robót podwykonawców, brygad roboczych robót budowlanych i ich
 • przygotowywanie zamówień na materiały, sprzęt i usługi
 • sporządzanie przedmiarów, obmiarów i dokumentacji powykonawczej
 • kontrola jakości, terminowości i stanu zaawansowania robót budowlanych, zgodnie z przyjętym harmonogramem
 • raportowanie postępu prac i współpraca z kierownictwem budowy na prowadzonych kontraktach
 • przygotowywanie dokumentacji odbiorowej /powykonawczej
 • dbanie o porządek i przestrzeganie zasad BHP oraz p.poż podczas wykonywanych robót
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne – Budownictwo
 • min. 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • znajomość programów takich jak: AutoCAD, MS Project, MS Office
 • znajomość dokumentacji technicznej oraz przepisów prawa budowlanego
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
Oferujemy:
 • Atrakcyjne, ponadrynkowe wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju w firmie w strukturach jednego z liderów branży generalnego wykonawstwa
 • Pakiet Multisport, pakiet zdrowotny, ubezpieczenie na życie
 • Niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon)
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.


TOP