Inżynier budowy


Generalny wykonawca budowlany - Firma Mosty Łódź SA.
prowadzi obecnie rekrutację na stanowisko:

Inżynier budowy
Miejsce pracy: Wrocław
 
Zakres zadań:
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem robót, ( budownictwo kubaturowe) ich zgodnością z wymaganiami kontraktu, dokumentacją oraz harmonogramem,
 • przygotowanie przedmiarów robót,
 • prowadzenie kontroli robót podwykonawców i ich rozliczanie,
 • bieżąca kontrola stanu BHP,
 • rozwiązywanie problemów technicznych na budowie,
 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • współpraca z przedstawicielami Inwestora,
 • rozwijanie wewnętrznych procesów i procedur zgodnie z kierunkiem całej firmy,
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe budowlane (kierunek - Budownictwo),
 • biegłe czytanie dokumentacji technicznej oraz posługiwanie się harmonogramem
 • doświadczenie w realizacji robót budowlanych (min. 1 rok)
 • umiejętność pracy w zespole, zarządzania pracą podwykonawców i sił własnych,
 • dobra znajomość pakietu MS Office oraz AutoCAD,
 • dyscyplina i dobra organizacja pracy.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pakiet świadczeń socjalnych (np. karta MultiSport, dofinansowanie do wypoczynku).
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby tej rekrutacji jest firma Mosty Łódź S. A. z siedzibą w Łodzi, 94-112 przy ul. Bratysławskiej 52. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji i usunięte niezwłocznie po jego zakończeniu.We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z wyznaczonym przez Mosty Łódź S. A. inspektorem danych osobowych.
APLIKUJ TERAZ

TOP