Inżynier Elektryk


Dział Utrzymania Ruchu Politechniki Wrocławskiej poszukuje osób na stanowisko:

Inżynier Elektryk
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: DUR/SP/119/2023

Opis stanowiska:

 

Osoba zatrudniona tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie ciągłości bezpiecznej i zgodnej z wymaganiami prawa eksploatacji sieci, instalacji i związanych z nimi urządzeń w branży elektrycznej.

Zakres obowiązków:
 • eksploatacja uczelnianych sieci, instalacji i związanych z nimi urządzeń w branży elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • tworzenie i aktualizacja planów konserwacji dla podległej infrastruktury,
 • dokonywanie kompleksowej lub wycinkowej oceny projektów i przedsięwzięć organizacyjno- technicznych w branży,
 • dopuszczanie i nadzorowanie prac w warunkach szczególnie zagrożonych dla zdrowia i życia
 • sporządzanie instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 • nadzór nad zleconymi pracami serwisowymi urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • udział w odbiorach nowych i remontowanych urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • wydawanie technicznych warunków przyłączenia dla instalacji elektrycznych.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne lub średnie zawodowe (preferowane elektryczne lub automatyka),
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe (lub 8 lat przy wykształceniu średnim),
 • dobra, praktyczna znajomość przepisów związanych z eksploatacją instalacji energetycznych, między innymi: Ustawa Prawo Energetyczne, Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Ustawa Prawo Budowlane,
 • umiejętność pracy w środowisku CAD,
 • posiadanie aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego, uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie urządzeń 1, mile widziane świadectwo obejmujące urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV oraz do wykonywania pomiarów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność, komunikatywność i zaangażowanie w realizację zadań,
 • umiejętność rozwiązywania problemów technicznych pod presją czasu.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, z pensją zawsze na czas,
 • trzyskładnikowe wynagrodzenie: wynagrodzenie zasadnicze + premia regulaminowa + dodatek za wieloletnią pracę,
 • pakiet benefitów (13-ta pensja, dofinansowanie do wypoczynku pracownika i członków rodziny, preferencyjne pożyczki, ubezpieczenia grupowe),
 • atrakcyjny system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych (dofinansowanie kursów językowych i studiów, certyfikowanych szkoleń specjalistycznych, zajęcia sportowe),
 • atrakcyjną lokalizację w centrum miasta.
Politechnika Wrocławska w procesie rekrutacji będzie przetwarzać dane osobowe a szczegółowe informacje o tym przetwarzaniu przedstawione zostały w formularzu rekrutacyjnym. Z informacjami tymi koniecznie należy się zapoznać przed zapisaniem swoich danych i przed udostępnieniem ich Uczelni. W przypadku złożenia CV z pominięciem formularza rejestracyjnego Kandydat powinien potwierdzić że miał możliwość zapoznania się z przedstawionymi mu w formularzu rekrutacyjnym informacjami o przetwarzaniu danych osobowych.


TOP