Kierownik Budowy


 Prężnie rozwijająca się firma na rynku budowlanym, działająca od ponad 14 lat, w związku z pozyskaniem kolejnych kontraktów budowlanych poszukuje osób chętnych do podjęcia współpracy i zatrudnienia na stanowisku:

Kierownik Budowy

Lokalizacja - Polkowice

Czego oczekujemy:
 • doświadczenia związanego z zarządzaniem procesem budowlanym na stanowisku Kierownika Budowy,
 • komunikatywna znajomość jęz. angielskiego,
 • uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • umiejętności organizacji pracy własnej, podwykonawców oraz brygad pracowników,
 • gotowość do szybkiego podjęcia pracy.
Co będzie należeć do Twoich obowiązków:
 • organizacja i nadzór nad realizacją całości inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,
 • analiza dokumentacji projektowej pod kątem jej prawidłowości, spójności oraz możliwych optymalizacji kosztowych,
 • raportowanie i współpraca z Kierownikiem Kontraktu w zakresie postępu prac oraz realizacji budżetu kosztów,
 • współpraca z Inwestorem/Inspektorem Nadzoru w zakresie realizacji prac,
 • nadzór nad poprawną pod względem technicznym oraz zgodną z projektem realizacją prac – odbiory jakościowe i ilościowe prac Podwykonawców,
 • prowadzenie dokumentacji budowlanej i technicznej oraz korespondencji formalnej związanej z realizowaną Inwestycją,
 • weryfikacja postępu i jakości prac oraz ich zgodności z harmonogramem,
 • pozyskiwanie, weryfikacja ofert dostawców i podwykonawców, przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach prac oraz udział w odbiorze końcowym inwestycji.
Oferujemy:
 • pracę w dynamicznie rozbijającej się firmie dającej możliwość rozwoju swojej wiedzy i umiejętności oraz awansu,
 • udział w ciekawych i zróżnicowanych projektach,
 • atrakcyjny system wynagradzania  i premiowania - w pełni oddający zaangażowanie i osiągane wyniki,
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • stabilność zatrudnienia,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • dostęp do atrakcyjnego ubezpieczenia grupowego, prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej,
 • rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę lub kontrakt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest administratorem Państwa danych osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane będą po uzyskaniu Państwa zgody oraz wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z procedurą rekrutacyjną, prowadzoną przez CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o.
3. Zgłoszenie swojej aplikacji, stanowiącej odpowiedź na zamieszczone powyżej ogłoszenie, stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 2.
4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego ich dalszego przetwarzania.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym (podmioty przetwarzające - firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód).
8. CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. W oparciu o Państwa dane osobowe CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


TOP