Kierownik Budowy


Cermag Construction Sp. z o. o., firma działająca na polskim rynku od 2007r. i prowadząca działalność gospodarczą w sektorze budownictwa kubaturowego, przemysłowego, rekreacyjno-sportowego oraz komercyjnego poszukuje kandydatki/a na stanowisko:

Kierownik Budowy

Miejsce pracy: Łagiewniki, powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskie

 
Zakres obowiązków:
 • planowanie, organizacja i nadzór nad realizacją robót budowlanych
 • wsparcie Kierownika Kontraktu w zakresie koordynacji prac oraz optymalizacji kosztowej rozwiązań projektowych
 • analiza dokumentacji budowy oraz monitoring kosztów budowy
 • koordynacja prac podwykonawców
 • dbałość o wysoką jakość robót
 • dobór podwykonawców, negocjowanie warunków współpracy
 • sporządzanie harmonogramów realizacji robót,
 • współpraca z Inwestorami, Podwykonawcami, Projektantami
 • przygotowanie i przeprowadzenie procedury pozwolenia na użytkowanie
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo ogólne)
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
 • minimum 5 – letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika robót lub budowy (sektor budownictwa kubaturowego i przemysłowego)
 • dobra organizacja i planowanie pracy własnej i podległego zespołu
 • samodzielność i wysoki poziom zaangażowania w powierzone zadania
 • prawo jazdy kat. B
 • dodatkowym atutem będzie prowadzenie działalności gospodarczej
Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 • atrakcyjny system wynagrodzenia i premiowania w pełni oddający zaangażowanie i osiągane wyniki
 • w przypadku stałej współpracy, udział w ciekawych i zróżnicowanych projektach
 • możliwość rozwoju zawodowego w stabilnej finansowo i dynamicznie rozwijającej się firmie
 • dofinansowanie do pakietów sportowych i medycznych
 • wynagrodzenie: 11000 - 15000 BRUTTO + premia w zależności od doświadczenia
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest administratorem Państwa danych osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane będą po uzyskaniu Państwa zgody oraz wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z procedurą rekrutacyjną, prowadzoną przez CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o.
3. Zgłoszenie swojej aplikacji, stanowiącej odpowiedź na zamieszczone powyżej ogłoszenie, stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 2.
4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego ich dalszego przetwarzania.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym (podmioty przetwarzające - firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód).
8. CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. W oparciu o Państwa dane osobowe CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
APLIKUJ TERAZ

TOP