Kierownik ds. Projektu Budowlanego / Project ManagerKierownik ds. Projektu Budowlanego / Project Manager
Miejsce pracy: Smolec k. Wrocławia
Zakres obowiązków
 • Całościowe zarządzanie podległym projektem budowlanym
 • Reprezentowanie Firmy wobec klienta, projektanta, podwykonawców, dostawców oraz odpowiednich służb i instytucji zewnętrznych
 • Bieżąca współpraca z klientem na każdym etapie realizacji projektu w celu zapewnienia najwyższych standardów realizowanych działań
 • Odpowiedzialność za opracowanie Harmonogramu Realizacji Projektu oraz jego wykonanie
 • Definiowanie i bieżący monitoring budżetów zlecanych robót, kontraktacja podwykonawców zgodnie z przyjętymi założeniami
 • Budowanie zespołu zapewniającego realizację projektu zgodną z założeniami i zapewnienie jego spójności
 • Realizacja procesu administrowania kontraktem oraz zarządzania dokumentacją
 • Odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz dyscyplinę finansową podczas realizacji projektu
 • Zarządzanie podwykonawcami
Wymagania
 • Doświadczenia zawodowego zdobytego w budownictwie minimum 5 lat; w tym minimum 3-letniego w zakresie Zarządzania Projektami przemysłowymi, biurowymi
 • Wykształcenie kierunkowe – preferowany kierunek Budownictwo
 • Branżowej wiedzy technicznej i ukierunkowania na finansowy sukces projektu
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności zarządzania projektem, koordynowania, delegowania zadań oraz ich egzekwowania
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacji i dzielenia się informacją
 • Umiejętności budowania pozytywnych relacji z innymi osobami, asertywności oraz umiejętności negocjacyjnych
To oferujemy
 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub inną dogodną formę współpracy
 • możliwość realizowania ciekawych projektów
 • dużą niezależność w realizacji projektu
 • pracę w niewielkim zespole
APLIKUJ TERAZ

TOP