Kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich


DK-1100-16/21

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

zatrudni na stanowisko:

Kierownika Działu Nauczania i Spraw Studenckich

 

Głównymi zadaniami na tym stanowisku są:
 • koordynowanie pracy osób podległych w zakresie obsługi studentów, doktorantów i uczestników innych form kształcenia (rekrutacja, tok studiów, pomoc materialna, cudzoziemcy),
 • współpraca z organami uczelni oraz jednostkami organizacyjnymi w celu zapewnienia prawidłowego, ciągłego i zgodnego z obowiązującymi przepisami procesu kształcenia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
 • dbanie o zgodność z obowiązującymi przepisami dokumentacji przebiegu studiów (dyplomy, świadectwa, decyzje administracyjne, umowy, zaświadczenia, księga dyplomów, album studenta, itp.) oraz jej archiwizacja,
 • współpraca z władzami uczelni w zakresie tworzenia aktów prawnych dotyczących spraw studenckich,
 • prowadzenia spraw związanych z rozliczeniem godzin ponadwymiarowych oraz godzin realizowanych w ramach umów cywilnoprawnych,
 • sporządzania planów, zestawień i analiz związanych z pracą Działu.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia),
 • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy oraz budowania pozytywnych relacji w zespole,
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania szkoły wyższej będzie dodatkowym atutem,
 • minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie,
 • biegła obsługa komputera (MS Office),
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w instytucjach działających w obszarze finansów publicznych najlepiej w szkolnictwie wyższym.
APLIKUJ TERAZ

TOP