Kierownik Jakości


Kierownik Jakości
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: BH-266626-1
Dla naszego klienta, międzynarodowej firmy produkcyjnej i uznanego pracodawcy w regionie, prowadzimy rekrutację na stanowisko Kierownika Jakości.
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za efektywne zarządzanie podległym obszarem, ścisłą współpracę z kierownikiem zakładu oraz rozwój biznesu zgodnie z ustalonym planem rocznym.
Twoja rola:
 • Zarządzanie wskaźnikami jakości w zakładzie
 • Opracowywanie, koordynowanie i przekazywanie planu poprawy jakości w zakładzie zgodnie z wytycznymi
 • W koordynacji z linią produktów, zapewnienie obsługi incydentów z odpowiednią reakcją oraz zarządzanie incydentami bezpośrednio w zakresie operacyjnym
 • Koordynacja projektów i okresowy audyt systemu zarządzania jakością - audyty wewnętrzne, audyty klienta
 • Reprezentowanie klienta w sprawach związanych z jakością
 • Zapewnienie eskalacji głównych kwestii jakościowych na wyższy poziom organizacji
 • Zapewnienie, iż plany kontroli są stosowane i utrzymywane przez działy operacyjne i kontroli przychodzącej.
 • Zapewnienie, iż cała wymagana dokumentacja jest dostarczana klientom, zgodnie z wymaganiami projektu.
 • Zapewnienie przeprowadzenia audytów w miejscu pracy
 • Upewnienie się, że dane dotyczące jakości klienta są śledzone i ściśle przestrzegane oraz dostosowane do oceny wydajności zakładu przez klienta.
Twój profil:  
 • Minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika jakości
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów zapewniających wsparcie ze strony kluczowych interesariuszy w środowisku o strukturze macierzowej
 • Doświadczenie w projektach transferu nowych technologii
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
 • Wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne, interpersonalne i przywódcze
 • Umiejętność analizowania i rozwiązywania złożonych problemów
 • Ugruntowane umiejętności zarządzania projektami, doświadczenie w dokumentowaniu, planowaniu i wdrażaniu programów
Nasz klient oferuje:
 • Konkurencyjny pakiet wynagrodzeń adekwatny do kompetencji i zakresu obowiązków
 • Premia roczna
 • Atrakcyjny pakiet socjalny, w tym: dodatek na dojazdy do pracy, karta przedpłacona, wczasy pod gruszą, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Pracę w organizacji opartej na wzajemnym szacunku,atmosferze dzielenia się wiedzą i najlepszymi praktykami


With over 90 years combined experience, NES Fircroft (NES) is proud to be the worlds leading engineering staffing provider spanning the Oil & Gas, Power & Renewables, Chemicals, Construction & Infrastructure, Life Sciences, Mining and Manufacturing sectors worldwide. With more than 80 offices in 45 countries, we are able to provide our clients with the engineering and technical expertise they need, wherever and whenever it is needed. We offer contractors far more than a traditional recruitment service, supporting with everything from securing visas and work permits, to providing market-leading benefits packages and accommodation, ensuring they are safely and compliantly able to support our clients.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
APLIKUJ TERAZ

TOP