Kierownik kancelarii tajnej


Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik kancelarii tajnej
Miejsce pracy: Lwówek Śląski
Ogłoszenie o naborze Nr 139537

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku
 • urząd dostosowany do zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencje dokumentów niejawnych
 • nadzoruje obieg dokumentów i organizuje pracę kancelarii tajnej
 • prowadzi archiwum jednostki
 • pełni funkcję inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • prowadzi okresowe kontrole dokumentów niejawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, instrukcji kancelaryjnej, przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów
 • Umiejętność interpretacji przepisów i stosowania ich w praktyce
 • Obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweTOP