Kierownik Projektów


PKE Polska Sp. z o. o. należy do wiodących firm w Polsce, zajmujących się planowaniem i realizacją kompleksowych projektów niskoprądowych, telekomunikacyjnych i elektrycznych oraz obsługą serwisową w obiektach komercyjnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej.

 

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Kierownik Projektów
Miejsce pracy: Wrocław
Opis stanowiska:
 • nadzór nad robotami elektrycznymi i/lub teletechnicznymi na dużych projektach,
 • zarządzanie kadrą wykonawczą,
 • zarządzanie kosztami projektów,
 • tworzenie wycen, kosztorysów, ofert,
 • tworzenie harmonogramów prac,
 • utrzymywanie bieżącego kontaktu z wyznaczonymi służbami inwestora,
 • kontrolę terminowości, jakości wykonywanych prac, 
 • koordynację prac brygad montażowych oraz podwykonawców,
 • sporządzanie i przechowywanie dokumentów budowy. 
 • nadzór nad robotami elektrycznymi i/lub teletechnicznymi na dużych projektach,
 • zarządzanie kadrą wykonawczą,
 • zarządzanie kosztami projektów,
 • tworzenie wycen, kosztorysów, ofert,
 • tworzenie harmonogramów prac,
 • utrzymywanie bieżącego kontaktu z wyznaczonymi służbami inwestora,
 • kontrolę terminowości, jakości wykonywanych prac, 
 • koordynację prac brygad montażowych oraz podwykonawców,
 • sporządzanie i przechowywanie dokumentów budowy. 
Wymagania:
 • wykształcenia kierunkowego,
 • dobrej znajomości języka niemieckiego i/lub angielskiego
 • umiejętności analizy projektów technicznych,
 • umiejętności tworzenia ofert, kosztorysów, harmonogramów,
 • doświadczenia na podobnym stanowisku w branży budowlanej – elektrycznej/teletechnicznej,
 • umiejętności planowania i zdolności organizacyjnych,
 • prawa jazdy kat. B,
 • dyspozycyjności i gotowości do kilkudniowych delegacji.
Oferujemy:
 • umowę o pracę na czas nieokreślony (pełen etat) oraz atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • pakiet socjalny (dofinansowanie do karty MultiSport, prywatną opiekę medyczną, coroczne wyjazdy integracyjne),
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach krajowych     i zagranicznych oraz pracę na prestiżowych projektach,
 • przyjazną atmosferę pracy w młodym, dynamicznym zespole.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi przez nas kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą przycisku aplikowania.

Do przesyłanego CV proszę dołączyć skan podpisanego oświadczenia o poniższej treści:

 

OŚWIADCZENIE

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach prowadzonej przez PKE Polska Sp. z o.o. rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu oraz wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na dalsze przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji.

 

II. Przyjmuję do wiadomości, że:

 

1. Administratorem danych osobowych Aplikującego jest PKE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 14, e-mail: office@pke-pl.com, tel. 22 572 58 70.

2. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia przez Aplikującego wyraźnej i dobrowolnej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

3. Dane dotyczące  imienia (imion), nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażenia zgody, o której mowa w Art. 6 ust. 1 pkt. lit. a RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

4. Dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia niniejszej rekrutacji, a jeżeli Aplikujący wyrazi zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, przez okres kolejnego roku.

5. Aplikujący ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania.

6. Aplikujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7. Aplikującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie przez osobę aplikującą swoich danych osobowych wykraczających poza zakres określony ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) ma charakter dobrowolny, jednak brak wyrażenia zgody na przetwarzania tych dodatkowych danych spowoduje, że osoba ta zostanie wyłączona z procesu naboru, a przekazane dokumenty bez niniejszego oświadczenia będą niezwłocznie usunięte z zasobów informacyjnych PKE Polska Sp. z o.o.

 

…………………………………………………………...

Miejscowość, data, podpis

 

* niewłaściwe skreślić

Więcej informacji na temat działalności Naszej firmy znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem: www.pke.at/pl
APLIKUJ TERAZ

TOP