Kierownik Projektu Budowlanego


W związku z dynamicznym rozwojem i pozyskaniem nowych projektów poszukujemy Kierownika Projektu Budowlanego! Dołącz do nas i wykorzystaj swój potencjał w prężnie rozwijającej się, 14-letniej firmie budowlanej!

Kierownik Projektu Budowlanego

Lokalizacja - Polkowice

Twoje zadania:
 • Zarządzanie całością procesu inwestycyjnego, w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Analiza i optymalizacja kosztów na podstawie dokumentacji projektowej.
 • Ścisła współpraca z zespołem kontraktowym i Inwestorem w zakresie postępu i realizacji budżetu.
 • Nadzór nad jakością i terminowością wykonywanych prac.
 • Prowadzenie dokumentacji budowlanej, korespondencji oraz odbiorów prac.
 • Koordynacja zamówień, selekcja ofert oraz negocjacje z dostawcami i podwykonawcami.
Czego oczekujemy:
 • Doświadczenia w kierowaniu inwestycjami budowlanymi.
 • Dogłębnej umiejętności organizacji pracy i zarządzania zespołami.
 • Uprawnień budowlanych bez ograniczeń.
 • Praktycznej znajomości języka angielskiego.
 • Chęci i zdolności do natychmiastowego zaangażowania w zadania.
Oferujemy:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym, odpowiadającym Twojemu zaangażowaniu.
 • Kompleksowe narzędzia pracy i zapewnienie stabilności zatrudnienia.
 • Bogaty pakiet benefitów, w tym ubezpieczenie grupowe, opiekę medyczną, karta sportowa.
 • Forma zatrudnienia dopasowana do Twoich potrzeb: umowa o pracę czy kontakt B2B.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest administratorem Państwa danych osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane będą po uzyskaniu Państwa zgody oraz wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z procedurą rekrutacyjną, prowadzoną przez CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o.
3. Zgłoszenie swojej aplikacji, stanowiącej odpowiedź na zamieszczone powyżej ogłoszenie, stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 2.
4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego ich dalszego przetwarzania.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym (podmioty przetwarzające - firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód).
8. CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. W oparciu o Państwa dane osobowe CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


TOP