Kierownik Projektu w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii


Kierownik Projektu w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne;

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w wyszukiwaniu i realizacji projektów z obszaru energetyki odnawialnej – warunek konieczny;

 • doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych na stanowisku Kierownika Projektu lub Kierownika Budowy, przy budowie lub modernizacji obiektów sieci elektroenergetycznej o napięciu 110kV, 220kV lub wyższym

 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na codzienną komunikację (B2);

 • znajomość projektów inwestycyjnych branży OZE (wielkoskalowe: farmy fotowoltaiczne lub farmy wiatrowe, magazyny energii) na różnych etapach rozwoju projektów;

 • ogólna znajomość tematyki związanej z budową farm fotowoltaicznych lub ogólna znajomość tematyki związanej z budową farm wiatrowych;

 • umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych;

 • dyspozycyjność, gotowość do pracy w delegacjach

 • prawo jazdy kat. B,

 • znajomość pakietu MS Office, w tym Excel.

Obowiązki:
 • koordynowanie i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego, (głównie infrastruktura elektroenergetyczna na projektach OZE - stacje transformatorowe, linie i przyłącza do sieci);

 • umiejętność tworzenia harmonogramów realizacyjnych;

 • raportowanie w zakresie budżetu bieżącego oraz jego prognoz;

 • poszukiwanie możliwości inwestycyjnych w obszarze energii słonecznej/ wiatrowej;

 • pozyskiwanie nowych klientów oraz utrzymywanie i wzmacnianie relacji z interesariuszami projektów prowadzonych i już zainicjowanych

 • pozyskiwanie informacji o inwestycjach branży OZE (wieloskalowe);

 • pozyskiwanie kontraktów branży OZE.

Oferujemy:
 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • praca w spółce giełdowej, w kompetentnym zespole ludzi;
 • atrakcyjny system szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • udział w realizacji ciekawych projektów;
 • pakiet benefitów – ubezpieczenie zdrowotne, PPE, karta MultiSport;
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz system świadczeń socjalnych;
 • samochód służbowy.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
APLIKUJ TERAZ

TOP