Kierownik Zespołu Programistów Embedded / Team Lead


Chcesz, aby Twoja praca miała znaczeni? W Enigma SOI zapewniamy bezpieczeństwo Państwu, Instytucji, Obywatelowi w formie sprzętowej i aplikacyjnej. Dołącz do nas na stanowisku:

Kierownik Zespołu Programistów Embedded / Team Lead
Miejsce pracy: Wrocław
Jesteśmy firmą produktową. W ramach jednej firmy możesz pracować w wielu projektach i mieć kontakt z różnymi technologiami. Rozwijamy własne oraz integrujemy zewnętrzne rozwiązania w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa IT: obrączki dla skazanych (SDE), ochrona informacji, uwierzytelnienie i autoryzacja, podpis elektroniczny, kryptografia, biometria, zarządzanie tożsamością, szyfratory,.
Większość zatrudnionych u nas osób to osoby techniczne. Osoby z dużą wiedzą praktyczną kierują zespołami nadzorując realizację projektów. Osoby z mniejszym doświadczeniem mogą liczyć na wsparcie wykwalifikowanych pracowników oraz współrealizować zadania w niezależnych zespołach projektowych.
Wierzymy, że kluczem do osiągnięcia sukcesu jest bliska współpraca dlatego stawiamy na małe zespoły i bezpośrednią komunikację z każdym niezależnie od pełnionej funkcji. Mamy płaską strukturę, nie mamy dress code’u.
Wspieramy lokalne środowiska, akcje dobroczynne i bierzemy aktywny udział w wydarzeniach charytatywnych.
 
Technologie: głównie C, częściowo C++, Linux, mikrokontrolery, FreeRTOS, technologie radiowe ISM (TI, Semtech)

O projekcie: Realizujemy System Dozoru Elektronicznego na rynku polskim i zagranicznym. Rozwiązanie sprzętowe w postaci obrączki noszonej na nodze skazanego pozwalające na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Urządzenia są już wykorzystywane w Polsce i za granicą. Cały czas rozwijamy produkt i dostosowujemy do wymagań Klientów.

Lokalizacja: zdalnie lub hybrydowo. Zakładamy dostępność do pojawienia się w biurze Wrocław/Warszawa jeśli zajdzie potrzeba projektowa lub organizacyjna.
Zakres obowiązków:
 • Zarządzanie podległym zespołem inżynierów: ustalanie priorytetów i harmonogramów projektów, monitorowanie postępów prac, zadaniowanie, mediacje sporów. Dbanie o dobrostan zespołu, wsparcie pracowników, motywowanie, rozwój kompetencji, przeprowadzanie rozmów naprawczych, rozmów awansowo-podwyżkowych.
 • Nadzór i zarządzanie realizacją zadań
 • Udział w projektowaniu rozwiązań
 • Uczestnictwo w tworzeniu dokumentacji projektowej
 • Dbanie o terminową realizację powierzonych zespołowi projektów zgodnie ze wspólnie opracowanym harmonogramem pracy
 • Udział w procesie testów, weryfikacji jakości urządzeń i ich walidacji
 • Współpracy z innymi zespołami zaangażowanymi w projekt: inżynierów elektroników, testerów, analityków oraz biznesem
 • Opracowanie i wprowadzenie w ramach zespołu / projektu metodyki Scrum
 • Udział w procesach rekrutacji oraz selekcji pracowników
Profil:
 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne,
 • Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku związanym z zarządzaniem zespołem/ projektem jako kierownik liniowy, menedżer, PM
 • Znajomość języków programowania, np. C i/lub C++, styczność z mikrokontrolerami
 • Umiejętności miękkie oraz interpersonalne pozwalające na skuteczne zarządzanie zespołem inżynierów,
 • Proaktywność – otwartość na wyszukiwanie i proponowanie rozwiązań, chęć pracy w zespole,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację
 • Bardzo dobra samoorganizacja, zarządzanie czasem i priorytetami
 • Rezyliencja, asertywność
 • Doświadczenie w realizacji projektów metodyką Scrum
Mile widziane:
 • Umiejętność programowania systemowego Linux/Unix,
 • Znajomość języków skryptowych: Bash, Python,
 • Wiedza z zakresu elektroniki cyfrowej i analogowej
 • Certyfikat Professional Scrum Master lub Certified Scrum Master
Oferujemy:
 • Rozwój: różnorodne projekty: komercyjne/publiczne/specjalne (w ramach jednej firmy możesz pracować w wielu projektach i mieć kontakt z różnymi technologiami); praca przy autorskich produktach; code review; regularny feedback; udziału w kierunkowych szkoleniach, warsztatach branżowych, certyfikacje; narzędzia pracy; wsparcie doświadczonych osób.
 • Równowagę: bezpieczeństwo i stabilizację; umowę o pracę/ B2B; praca w modelu hybrydowym; praca zgodnie z polskim kalendarzem i godzinach; niekorporacyjna atmosfera; zdefiniowany zakres zadań; imprezy integracyjne; grupy sportowe; strefa relaksu.
 • Szacunek dla indywidualności: otwartość na pomysły i inicjatywy pracownicze; autonomię.
 • Płaską strukturę: organizacja w stu procentach o kapitale polskim.
 • Dodatkowo: Medicover; Multisport; dofinansowanie wypoczynku indywidualnego i obozów/kolonii dzieci.
 • Dostępność benefitów zależy od rodzaju umowy.
Administratorem danych w procesie rekrutacji jest Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 570 57 10, email: biuro@enigma.com.pl, dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: iod@enigma.com.pl.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie:

https://www.enigma.com.pl/informacje-od-administratora-danych-osobowych/
APLIKUJ TERAZ

TOP