Kierownik zespołu programów międzynarodowych


Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Kierownik zespołu programów międzynarodowych
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/20/8740
OBOWIĄZKI:
Organizacja i realizacja działań w zakresie:wdrażania, organizowania i koordynowania przedsięwzięć programowych ukierunkowanych na aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży – ze szczególnym uwzględnieniem działań aktywizujących ujętych w programach UE;inicjowania, organizowania i rozliczania finansowego międzynarodowej współpracy młodzieży;opracowywania i recenzowania wniosków o dofinansowane projektów celem pozyskiwania środków na realizację programów:a. z projektów edukacyjnych, rynku pracy i finansowanych ze środków UE b. z programu Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży c. z programów nadzorowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji;Pozostały zakres obowiązków widoczny jest na stronie internetowej http://dolnoslaska-bip.ohp.pl/public/?id=209795Praca w godzinach 7:45-15:45Kontakt z pracodawcą: dolnoslaska@ohp.pl lub 713446570.Oferty prosimy składać na adres e-mail: dolnoslaska@ohp.pl lub w sekretariacie biura DWK OHP ul. Wyb. J. Słowackiego 9, 50-412 Wrocław do dnia 23.12.2020 r.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:wykształcenie wyższe;biegła znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, w szczególności MS Excel bardzo dobra organizacja pracy własnej;sumienność, kreatywność, komunikatywność i odpowiedzialność;pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznychznajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych Unii EuropejskiejMile widziane: znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym realizację zadań; znajomość programów europejskich w szczególności PO WER, RPO WD, PNWM, Erasmus +, Europejski Korpus Solidarności; doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołem, w tym umiejętność pracy w warunkach dużej zmienności i różnorodności, pracy pod presją czasu i koordynowania procesu pracy zespołu na odległość.

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we WrocławiuTOP