Kierownik Zespołu Technicznej Obsługi Zasobu


Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Firma działająca w obszarze zarządzania 

i gospodarowania nieruchomościami   

 

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownik Zespołu Technicznej Obsługi Zasobu
Miejsce pracy: Wrocław

(umowa na czas zastępstwa)


Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • min. 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, koordynacyjnym lub podobnym;
 • znajomość i przestrzeganie obowiązujących aktów normatywnych związanych z wykonywaną pracą (ustawa o własności lokali, ustawa o gospodarce nieruchomościami, prawo budowlane itp. oraz akty prawa miejscowego);
 • mile widziana znajomość przepisów związanych z procesem inwestycyjnym oraz specyfiki prac wchodzących w skład konserwacji i eksploatacji obiektów budowlanych;
 • umiejętność analizowania i przetwarzania danych charakterystycznych dla gospodarki i zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi;
 • umiejętność pracy zespołowej, motywowania i zapewnienia prawidłowej organizacji pracy zespołu;
 • zaawansowana obsługa pakietu MS Office (WORD, EXCEL)
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Opis stanowiska:
 • kierowanie całokształtem spraw będących w zakresie działania zespołu, tj. m.in.:
  • organizowanie, planowanie, kontrolowanie i nadzorowanie pracy zespołu i podległych pracowników,
  • udzielanie informacji klientom w zakresie dotyczącym kompetencji oraz sposobu załatwiania spraw znajdujących się w zakresie działalności Spółki,
  • współpraca z kontrahentami i jednostkami Urzędu Miejskiego Wrocławia,
  • współpraca z zarządcami i zarządami wspólnot mieszkaniowych,
  • kontrolowanie dokumentacji, przygotowywanie pism,
  • nadzór nad prawidłową realizacją usług w zakresie eksploatacji oraz konserwacji i usuwania awarii zarządzanego zasobu,
  • nadzór nad realizacją umów z wykonawcami
 • ścisła współpraca z innymi działami Spółki w zakresie działania zespołu.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - umowa na zastępstwo,
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę.
Aplikacja powinna zawierać klauzulę:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, (kod pocztowy: 50-304), KRS: 0000291108, NIP: 8982123598 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, o przysługującym mi prawie do żądania od Spółki dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem. Oświadczam, że podanie danych było dobrowolne.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
APLIKUJ TERAZ

TOP