Kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 69018

Warunki pracy

•Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
•Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej
•Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
•Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
•Praca w terenie
•Budynek wielokondygnacyjny złożony z części 6 kondygnacyjnej i 4 kondygnacyjnej wyposażony w windę (winda bez poręczy)
•W budynku występują bariery architektoniczne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim – dla osób poruszających się na wózku dostępna jest wyłącznie część budynku 6 kondygnacyjna (brak możliwości przejazdu wózkiem z części 6 kondygnacyjnej do części 4 kondygnacyjnej)
•Toaleta dla osób niepełnosprawnych wyłącznie na parterze w 6 kondygnacyjnej części budynku
•Zaplecze socjalne – wyłącznie w budynku 6 kondygnacyjnym (bufet na parterze budynku oraz pomieszczenia socjalne na każdej kondygnacji części 6 kondygnacyjnej)
•Parking przy budynku Urzędu z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób
niepełnosprawnych
•Wejście główne do Urzędu od strony ul. Żmigrodzkiej przystosowane dla osób niepełnosprawnych – dojazd z poziomu terenu

OFERUJEMY
•Wynagrodzenie zasadnicze brutto w kwocie 3.820,08 zł (przy mnożniku kwoty bazowej 1,8800) oraz dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia)
•Zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony
•„Trzynaste” wynagrodzenie
•Kwartalne nagrody uznaniowe
•Nagrody jubileuszowe
•Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, karty sportowe, niskooprocentowane pożyczki)
•Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
•Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
•Możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego

Zakres zadań

 • Prowadzenie źródłowej kontroli podatkowej w celu sprawdzenia wywiązywania się kontrolowanych z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
 • Prowadzenie postępowań w zakresie sprzeciwu kontrolowanego w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu kontroli
 • Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu zminimalizowania ryzyka ich niewykonania
 • Wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku celem weryfikacji złożonych deklaracji ze stanem rzeczywistym
 • Ewidencjonowanie protokołów kontroli w odpowiednich ewidencjach bądź rejestrach w celu zapewnienia prawidłowych i rzetelnych danych sprawozdawczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze stosowania przepisów prawa podatkowego
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP