Kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Legnica
Ogłoszenie o naborze Nr 83323

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

 • Budynek biurowy: siedziba Urzędu Skarbowego przy ul. Wrocławskiej 37 w Legnicy

 • Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajduje się miejsce oznaczone dla osób niepełnosprawnych

 • Wejście do budynku od strony ul. Wrocławskiej jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych

 • Piętro konferencyjne również przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych

 • Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych

 • Zaplecze socjalne

Zakres zadań

 • Prowadzi źródłową kontrolę podatkową w celu sprawdzenia wywiązywania się kontrolowanych z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
 • Prowadzi postępowania w zakresie sprzeciwu kontrolowanego w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu kontroli
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu zminimalizowania ryzyka ich niewykonania
 • Wydaje postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku celem weryfikacji złożonych deklaracji ze stanem rzeczywistym
 • Ewidencjonuje protokół kontroli w odpowiednich ewidencjach bądź rejestrach w celu zapewnienia prawidłowych i rzetelnych danych sprawozdawczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze stosowania przepisów prawa podatkowego
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP