Koordynator ds. Systemów Zarządzania Jakością


Firma z kapitałem zagranicznym, z siedzibą w Oleśnicy, lider w dziedzinie ekologicznych rozwiązań w zakresie opakowań do przemysłu spożywczego poszukuje osób do pracy na powyższe stanowisko:

Koordynator ds. Systemów Zarządzania Jakością
Miejsce pracy: Oleśnica, ul. Przemysłowa 3
Zakres obowiązków:
 • Przygotowywanie dokumentacji, systemu zapewnienia jakości (BRC PM , ISO 9001, FSC),
 • Nadzór i kontrola nad dokumentacją: weryfikacja i aktualizacja zapisów systemu jakości (procedury, instrukcje, formularze),
 • Monitorowanie systemu jakości, określanie propozycji jego doskonalenia, planowanie i wprowadzanie działań korygujących,
 • Nadzór nad realizacją audytów wewnętrznych i podjętymi działaniami dla stwierdzonych niezgodności,
 • Aktualizacja i wdrażanie systemu jakości w przypadku zmian organizacyjnych,
 • Opracowywanie i wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych wynikających z audytów i reklamacji w celu poprawy jakości produktów,
 • Odpowiedzialność za audyty jakościowe w Zakładach Produkcyjnych (Oleśnica, Niepruszewo)
 • Przygotowanie i uczestnictwo w kontrolach instytucji państwowych oraz audytach klientów
 • Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie wymagań standardów oraz norm jakościowych
 • Szkolenie personelu w zakresie zasad i procedur jakościowych
 • Współpraca z Pełnomocnikiem SZJ
 • Raportowanie i omawianie kwestii jakościowych z innymi działami firmy
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (zarządzanie jakością),
 • Min. 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Znajomość zasad Systemu, BRC Packaging Materials, ISO 9001, FSC,
 • Znajomość przepisów dotycząca produkcji opakowań dla przemysłu spożywczego,
 • Umiejętność analizy sytuacji problemowej (narzędzia rozwiązywania problemów),
 • Umiejętność logicznego, efektywnego myślenia,
 • Umiejętność współpracy z innymi, gotowość do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i informacjami,
 • Umiejętność tworzenia i organizowania przejrzystej, zrozumiałej i funkcjonalnej dokumentacji,
 • Znajomość j. angielskiego – pozwalający na swobodną komunikację w zakresie swoich obowiązków, min. B2
 • Dobra organizacja własnego czasu pracy,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym pakietu biurowego: Word, Excel, Power Point.
Oferujemy:
 • Kartę Multisport
 • Karty przedpłacone na Święta
 • Dofinansowanie do napojów i posiłków
 • Dofinansowanie do pakietu medycznego PZU
 • Preferencyjne warunki ubezpieczeń grupowych
 • Benefity dla dzieci
 • Dofinansowanie wakacji dzieci
 • Pikniki rodzinne
Benefity:
 • Świąteczne bonusy
 • Płatny program poleceń
 • Bezpłatny parking dla samochodów pracowników
 • Dofinansowanie posiłków
 • ZFŚS
 • Szkolenia dla pracowników/ udział w konferencjach
 • Imprezy i wyjazdy integracyjne
 • Akcje na rzecz odpowiedzialności społecznej
 • Miejsce pracy: Oleśnica, dodatkowe sporadyczne wizyty w oddziale w Niepruszewie pod Poznaniem (dostępny samochód służbowy podczas takich wyjazdów)


TOP